Sakina Msa Fashion Show 2012 (1 galleries)

Sakina Msa Fashion Show, Paris; 25,01,2012